Laserflash - Wettelijke vermeldingen

U kunt onze site bezoeken en informatie over onze producten en diensten krijgen zonder ons persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken. Bij elke bestelling worden de persoonlijke gegevens verwerkt.
Als u ervoor kiest om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, verwerken wij uw gegevens met inachtneming van de wettelijke bepalingen die in België van toepassing zijn, namelijk de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE SITE EN GEGEVENSVERWERKING

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden geregistreerd en verwerkt door:
• naam van het bedrijf: Laserflash SA
• maatschappelijke zetel van het bedrijf: Industriestrasse 34 - B–4700 – EUPEN - België
• ondernemingsnummer: BCE 0447.621.346
• rechtspersonenregister en zetel van de bevoegde rechtbank in het gebied waar het bedrijf zijn maatschappelijke zetel heeft: RPM EUPEN

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Met deze gegevens kunnen wij de vragen beantwoorden die u via ons formulier stelt.
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om uw aanvraag te behandelen, tenzij u zich wenst te abonneren op onze informatiedienst. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u akkoord met het verwerken van deze gegevens voor de vermelde doeleinden. Als wij uw gegevens wensen te verwerken voor directe marketingdoeleinden in het kader van onze informatiedienst, vragen we nadrukkelijk hierom door middel van een aan te vinken vakje op het formulier. U kunt op elk moment deze toestemming intrekken.

COOKIES

Onze site maakt geen gebruik van cookies.

UW RECHTEN

Door middel van een van datum voorziene en ondertekende aanvraag aan Laserflash SA - Industriestrasse 34 - B–4700– EUPEN, kan de klant, na een bewijs van zijn identiteit te hebben verstrekt (kopie van identiteitsbewijs) gratis de hem betreffende gegevens verkrijgen. Uw gegevens worden nu binnen 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag verstrekt.
Indien nodig kunt u een verzoek indienen om de u betreffende gegevens die onvolledig, niet relevant of onjuist zijn, te laten wijzigen of verwijderen.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen hebt m.b.t. deze tekst of de bescherming van uw gegevens, kunt u met ons contact opnemen: info@laserflash.be